Sediu Admin­is­tra­tiv:

Deschiderea ofi­cială:

Con­curs Draxlmayer:

Con­curs Pompieri:

Fermă stu­ri­oni:

Hala incu­batie:

Fermă șalău:

Fermă somn:

Recoltare peste:

Creștere tradițion­ală:

Tragere năvod:

Colab­o­ra­tori U.S.A.M.V:

Viz­ita­tori spe­cial­iști din Slovenia:

Tărg de prezentare a pro­duselo piscicole: