Cau­tam dis­tribuitori de peste viu si/​sau evis­cerat in Satu Mare, Baia Mare, Zalau, Oradea

Sun­tem intere­sati de asemnarea de con­tracte de dis­trib­u­tie cu firme intere­sate in pro­movarea intregii game de pro­duse real­izate de SC PIS­CI­COLA SA pe tot tim­pul anului.

Avan­ta­jele statu­tu­lui de dis­tribuitor sunt:

- 510% reduc­ere fata de pre­tul de lista (in func­tie de can­ti­tatile vandute)

- sunt puse la dis­poz­i­tie mate­ri­ale de pro­movare periodic

- acor­darea de spri­jin pen­tru pro­movarea van­zarilor in zona Daca doriti sa deveniti dis­tribuitor sau colab­o­ra­tor, va rugam sa ne con­tac­tati la tel: 0748124698 sau 0758078674.